Akú hodnotu – finančnú alebo emocionálnu, by pre vás malo prijať rozhodnutie, o ktorom dlho váhate?

Čo by pre vás znamenalo upratať si myšlienky a objaviť, čo je vaša hnacia sila? Ako by vyzeral váš život, keby ste našli to najdôležitejšie a nerozbíjali sily na množstvo nepodstatných aktivít? Čo by vám dalo vedieť, ako sa pohnúť vpred, keď váhate ktorou cestou sa vydať?

Každá nerozhodnutá záležitosť zaťažuje operačnú pamäť vašej mysle a znižuje efektivitu vašej práce

Kouča si najímame v situácii, keď sa cítime v závoze, keď „to nejde ľahko“, keď potrebujeme nový pohľad. Alebo, keď chceme jednoducho akcelerovať svoj myšlienkový proces: Je ťažké klásť sám sebe otázky, ktoré otvárajú nové obzory. Je to ako strihať si vlastné vlasy: je to možné, ale výsledok nemusí byť najlepší možný.

Kouč otvára priestor

Kouč nedáva rady – kladie otázky a otvára pre vás priestor, v ktorom uvidíte vlastné riešenia, ujasníte si zámery a priority, urobíte rozhodnutia. Váš život sa začne zjednodušovať, keď budete vedieť povedať nie ľudom a aktivitám, ktoré neprispievajú k plneniu vašich cieľov. Získate čas a budete efektívnejší, lebo vaše úsilie bude mať jasný smer a pravidlá.

Koučing má svoje miesto v procese produkovania výsledkov

Keď stojíme pred neprehľadnou situáciou alebo sa jednoducho nevieme rozhodnúť, čo práve teraz robiť, ako sa rozhodnúť, prichádza koučing. V koučovacom procese vyjasňujeme ciele, hodnoty a meníme pohľady na komponenty, vzťahy a stanoviská. Prijmeme rozhodnutie, konáme a dosahujeme výsledky.